สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมของสมาคมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ของมวลหมู่สมาชิก การดำเนินการของสมาคมจะประสบผลสำเร็จด้วยดีได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียน

โดยมี สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ซอยจุฬา ๓ ถนนพญาไท ตำบลวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม “ รับเพื่อนพ้อง...พี่น้อง ป.1” ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. - 13.00 น. ณ โถงชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ และโถงชั้นล่างอาคารบริหารและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรรมการสมาคมฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ และโรงเรียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ขอเชิญชาวสาธิตจุฬาฯ ร่วมสนุกในกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562
- ช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมและเครื่องเล่นต่างๆ มากมายตลอดทั้งวัน
- ช่วงเย็นส่งท้ายกับคอนเสิร์ตสุดมันส์จาก วง Klear และ อะตอม ชนกันต์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น เป็นต้นไป พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น จากร้านอาหารชื่อดังตลอดทั้งงาน
... มาร่วมงานกันเยอะๆ นะคะ ...

21 Dec 2018

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชุดปัจจุบัน จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนพฤศจิกายน 2561 อาศัยความตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ข้อที่ 25 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จึงจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. - 17.30 น. สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ที่มีความ ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อทำงานให้แก่ส่วนรวมในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
- จับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. - 18.00 น.
- ผู้สมัครแถลงนโยบาย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. - 18.00 น. ณ ห้องชมภาพยนตร์สาธิตจุฬาฯ ชั้น 7 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
- ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. - 17.30 น.

หมายเหตุ ติดต่อรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามวันและเวลากำหนด

17 Oct 2018

กิจกรรม "รับเพื่อนพ้อง...พี่น้อง ป.1"

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรม “ รับเพื่อนพ้อง...พี่น้อง ป.1” ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. - 13.00 น. ณ โถงชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ และโถงชั้นล่างอาคารบริหารและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรรมการสมาคมฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ และโรงเรียน

04 Jun 2018

08 Jun 2019

กิจกรรม "รับเพื่อนพ้อง...พี่น้องป.1" ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม “ รับเพื่อนพ้อง...พี่น้อง ป.1” จัดในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. - 13.00 น. ณ โถงชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ และโถงชั้นล่างอาคารบริหารและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรรมการสมาคมฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ และโรงเรียน

Read more
10 Feb 2019

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ปี 2562 "SATIT CHULA CHARITY BOWLING 2019"

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ปี 2561 จัดวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Blu – O Rhythm ชั้น 5 สยามพารากอน ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมาย

Read more
11 Jan 2019

กิจกรรมปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

กิจกรรมปีใหม่ 2562 “สาธิตจุฬาฯ แสนสุขี สวัสดีปีกุน” ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จัดในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน มีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมต่างๆ และเครื่องเล่นมากมาย ปิดท้ายคอนเสิร์ตช่วงเย็นจากศิลปินชื่อดัง วง Klear และ อะตอม ชนกันต์

Read more